De visie van de gemeente begint met een onderwerp dat voor ons erg belangrijk is, omdat we geloven dat God het belangrijk vindt. We willen graag dat deze gemeente een plaats is waar mensen mogen komen en zich thuis mogen voelen. Een plaats waar je mag komen zonder dat je bang hoeft te zijn om te worden geoordeeld vanwege je verleden, maar waar je jezelf mag zijn.
Jezelf thuis voelen... Dat klinkt zo mooi, maar helaas is dit geen vanzelfsprekendheid. Maar als we willen dat de gemeente echt Gods huis is, dan moet het wel zo zijn. Jezus kwam naar deze wereld als mens om te zorgen dat wij weer vrij bij God mochten komen, niet gehinderd door enige belemmering of blokkade.
Ik moet denken aan de keer dat ouders hun kinderen bij Jezus wilden brengen zodat Hij hen zou zegenen. De discipelen wilden hen tegenhouden. In hun gedachten kon dit niet en was er geen tijd, geen gelegenheid of wat dan ook. Maar Jezus is heel resoluut: Verhinder ze niet! Ik geloof dat Hij dit nog steeds zegt tegen al zijn volgelingen wereldwijd: verhinder niemand om te komen!

En dus willen we niet zomaar een gemeente bouwen, maar we willen een geestelijk huis bouwen, een thuis. Want, zoals ik laatst las: Thuis is waar ons verhaal begint... Een HUIS bouw je met elkaar, maar ook een THUIS bouw je samen. We zijn allemaal levende stenen om een geestelijk huis te bouwen (1Petr.2:5) waar God woont door Zijn Geest (Ef.2:22). Dit gaat niet over het gebouw waar we samenkomen, maar over het leven dat we samen delen en de geloofsgemeenschap die we vertegenwoordigen. Het gaat om Jezus alleen - want wij zijn Zijn lichaam, de plaats waar Hij woont - en het gaat om mensen, want zij zijn de ‘levende stenen’ waar we mee bouwen.

Ons verlangen is dat wanneer we bouwen aan dit huis, dat ‘de ijver voor Gods huis ons zal verteren’ (Johannes 2:17) Precies zoals het Jezus verteerde, zodat we samen het huis zullen bouwen tot een thuis waar veel nieuwe mensen ook thuis mogen komen.

Komende weken

Kinderkerstfeest
zondag 17 december
10:15 - 12:00
Van Oostzanenstraat 11 Hoorn
Samenkomst
zondag 17 december
10:30 - 12:00
Van Oostzanenstraat 11 Hoorn
Inloop/kledingbank
dinsdag 19 december
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1 Hoorn
Inloop/kledingbank
vrijdag 22 december
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1 Hoorn
Kerstavonddienst - GEEN ochtend samenkomst
zondag 24 december
Van Oostzanenstraat 11 Hoorn
Inloop/kledingbank
dinsdag 26 december
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1 Hoorn
Inloop/kledingbank
vrijdag 29 december
09:30 - 11:30
Mosterdsteeg 1 Hoorn
Samenkomst
zondag 31 december
10:30 - 12:00
Van Oostzanenstraat 11 Hoorn
Ga naar boven