Christengemeente De Hoorn is door de Belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling. Dat betekent voor donateurs, dat de giften aan Christengemeente De Hoorn mogen worden opgevoerd als aftrekpost voor de inkomstenbelasting.

Tot vorig jaar werden er in de eerste paar maanden van het nieuwe jaar door de penningmeester kwitanties van giften opgemaakt over de donaties in het afgelopen jaar. Dit was een service van de gemeente naar u als donateur: het nam u werk uit handen bij het opmaken van uw aangifte inkomsten-belasting, en kon bovendien dienen als bewijsstuk wanneer de Belastingdienst uw aangifte zou willen controleren. Het verstrekken van deze kwitanties van giften wordt echter niet meer gedaan: omdat giften niet meer op naam worden geregistreerd, kunnen we geen kwitanties meer verstrekken.

AVG

In 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming in werking getreden. Deze Europese wetgeving heeft tot doel om de privacy van burgers te beschermen, en stelt beperkingen aan registratie van persoonlijke gegevens. En giften aan een kerkgenootschap zijn zeer privacy-gevoelig: niet alleen zegt het iets over iemands financiën, maar ook zegt het iets over iemands geloofsovertuiging. Dat betekent dat er zwaarwegende redenen moeten zijn om deze gegevens te mogen registreren, en die zijn er niet: er is voor een kerkgenootschap geen plicht op grond van wet- en regel¬geving voor het registreren van giften op naam, en het is ook niet noodzakelijk voor de goede gang van zaken in onze organisatie. Dat betekent dat we geen goede reden hebben voor het registreren van namen bij de giften, en dus is het verboden.

Uitzondering

Wanneer u een uitgave doet voor de gemeente, die u zou kunnen terugvragen (declareren) maar u ziet af van uitbetaling van deze declaratie, dan is dat in feite ook een gift aan de gemeente. Aangezien declaraties wel moeten worden geregistreerd in de financiële administratie, kan van dit soort giften wordt nog wel een kwitantie worden verstrekt. Dat is bovendien relevant voor de betreffende donateurs, omdat dit soort giften uiteraard niet terug te vinden zijn in bankafschriften.

Hoe nu verder met mijn aangifte inkomstenbelasting?

Het verstrekken van kwitanties van giften wordt niet meer gedaan, maar giften aan De Hoorn zijn nog steeds aftrekbaar. Alleen zult u nu zelf het rekenwerk moeten doen. U vindt uw giften aan onze gemeente in uw bankafschriften. De Hoorn maakt gebruik van twee bankrekeningen: NL23 RABO 0376 8802 36, en NL80 INGB 0000 5835 87.
Let op dat u bij het rekenen alleen giften meetelt; betalingen (bijvoorbeeld voor gemeente-activiteiten zoals de barbecue) zijn niet aftrekbaar. Daarnaast zult u zelf moeten zorgen dat uw bankafschriften de komende jaren als bewijsstuk beschikbaar blijven voor een eventuele controle door de Belastingdienst

Meer informatie

Wanneer u na het lezen van dit bericht nog vragen heeft over de kwitanties van giften, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester via .

Op de website www.dehoorn.net kunt uw ons privacyreglement vinden, waarin uitgebreid staat vermeld hoe we als gemeente omgaan met persoonlijke gegevens.

Nieuwsflits

Word je ook graag op de hoogte gehouden? Meld je dan aan voor onze Nieuwsflits.

Komende weken

Kledingbank VAKANTIE!
vrijdag 6 augustus
09:30 - 12:00
Samenkomst
zondag 8 augustus
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Kledingbank VAKANTIE!
dinsdag 10 augustus
09:30 - 12:00
Kledingbank VAKANTIE!
vrijdag 13 augustus
09:30 - 12:00
Samenkomst
zondag 15 augustus
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Kledingbank VAKANTIE!
dinsdag 17 augustus
09:30 - 12:00
Kledingbank VAKANTIE!
vrijdag 20 augustus
09:30 - 12:00

Klik hier voor de volledige agenda.

Voor activiteiten van Hart voor Hoorn: zie de website www.hartvoorhoorn.nl

Ga naar boven